Heatflow vs. vodní podlahové vytápění

Vodní podlahové vytápění je omezeno značně malou topnou plochou, pomalým náběhem, nuceným dlouhým oběhem a neschopností okamžité lokální reakce. V akumulační vrstvě jsou vlivem malé topné plochy značné teplotní rozdíly a  chladnější část podlahy konstantně odebírá energii z teplejší části. Sálání tepla z podlahy nedokáže efektivně prohřát stěny, podlaha je tak místy přehřívána, přetápí a vysušuje vzduch.

Vodní podlahový systém nezbytně obsahuje poruchový a hlučný zdroj s nutnou údržbou a servisem. Je neefektivní v přechodném a mrazivém období. Přenos energie do vody, dále do trubky a následně do malé plochy podlahy je velice ztrátový.

teplovodni

Účinnější

Rychlejší doba zátopu

Průměrná roční úspora

rohoz

Heatflow vs. klasické elektrické podlahové vytápění

Topné rohože, nebo elektrické kabely mají velice malou topnou plochu, která v kombinaci s odporovým způsobem tvorby tepla vytváří velice nízkou účinnost při vytápění. Malá plocha společně s pomalým náběhem, vysokou teplotou a distribucí tepla všemi směry způsobuje zásadní ztráty. Podlaha pak sálá teplo jen na malou plochu stěn v nejbližší blízkosti, není schopná efektivně prohřát stěny, dochází k lokálnímu přetápění podlahy, víření prachu, vysušování vzduchu a omezení tepelné pohody.

Při instalaci pod akumulační vrstvu má systém velice pomalý náběh, vysoké teploty nejsou pro lité potěry vhodné. Instalace přímo pod finální vrstvu degraduje materiály skladby podlahy a časem může docházet k vadám a prasklinám, což zásadně zvyšuje celkové náklady.

Heatflow vs. konvekční vytápění

Jedná se o tradiční topný systém, při kterém je vzduch přímo ohříván od otopného tělesa, které se zahřívá na poměrně vysokou teplotu. Naprostá většina energie je využita k ohřevu vzduchu, který je velice špatným tepelným vodičem, má nedostatečné akumulační schopnosti a velice rychle ztrátcí svoji teplotu stykem s chladnějšími materiály. Tento typ vytápění tvoří nekomfortní teplo, které je nerovnoměrné, přetápí a vysušuje vzduch, zvyšuje cirkulaci a drží se pod stropem.

Přímotop

Klasické elektrické vytápění, velice vysoké provozní náklady, nekomfort, lokální vytápění, zvyšuje vlhkost na konstrukci. Velice špatně regulovatelné, velký teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem.

Radiátor

Běžný typ vodního vytápění, vzdálenost od zdroje teplé vody vytváří velké ztráty, má vysokou spotřebu, nekomfort, lokální vytápění, zvyšuje vlhkost na konstrukci. Špatně regulovatelné vytápění se zásadním rozdílem teplot mezi podlahou a stropem.

radiator

Heatflow vs. ostatní infra vytápění

Patentovaná technologie heatflow spojuje veškeré možné výhody vytápění, což jsou komfort, nízká spotřeba, rovnoměrné rozložení tepla a bezporuchový provoz. Ostatní infravytápění postrádají vždy jednu ze základních výhod.

Infrapanel

Přímý zářič, vysoký výkon, malá topná plocha, extrémní teploty, nekomfortní, lokální teplo, nevkusně omezujíci dispozice pokojů. Při stropní instalaci vytváří vlivem k vysokému výkonu a vysokým teplotám pocit “horké hlavy”

Starší páskové fólie

Starší technologie páskových fólií Naos využíval jako temperaci pod plovoucí podlahu. Nemožnost instalace pod akumulační vrstvu omezuje účinnost, zvyšuje spotřebu a eliminuje možnost využití pod dlažbu. Omezená životnost vlivem slabého nástřiku drceného uhlíku a nedokonalého tlakového spoje.

infrapanel

Zažádejte si o předběžnou nabídku

ZDARMA